Om Hjernesagen for Holbæk/Odsherred

Hjernesagen arbejder for at forebygge, at mennesker bliver ramt af blødning eller blodprop i hjernen og sikre, at mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen, får den bedst mulige behandling, genoptræning og rehabilitering. Herudover arbejder Hjernesagen for at sikre bedst mulig støtte til de ramte og pårørende.

På landsplan har Hjernesagen ca. 9.400 medlemmer fordelt på ca. 40 lokalforeninger.

lokaleforeningen

Hjernesagens lokalforening for Holbæk og Odsherred har 6 medlemmer, der på skift sidder på Holbæk sygehus.

De indlagte APOPLEKSI og AFASI RAMTE patienter samt pårørende kan kontakte os der, og få en samtale med os om de problemer og muligheder et liv med APOPLEKSI og AFASI GIVER.

SE HJERNESAGENS GRØNNE RINGBIND PÅ AFDELINGEN MED OPLYSNINGSMATERIALE

 

 

Har du hørt om ledsagekort?

ledsagerkortHar du behov for en ledsager, så du bedre kan færdes i det offentlige rum, så er ledsagekortet en mulighed. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov, for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign.

Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionnedsættelser.

Når du ansøger om et ledsagekort, skal behovet for en ledsager kunne dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser:

  • Visiteret til et botilbud.
  • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
  • Visiteret til personlig hjælperordning eller den kommunale ledsagerordning.
  • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven.
  • Medlem af Dansk Blindesamfund.

Hent ansøgningsskema til ledsagekort eller læse mere om ledsagekort på DH´s hjemmeside (Dansk handicaporganisation).

 

Kalender

Formanden orienterer

Hjernesagen Holbæk / Odsherred. En rigtig god lokalforening, hvor vi prøver at være med til udvikle forskellige ting på HJERNESKADEOMRÅDET. Vi har et godt samarbejde med Region Sjælland - Holbæk Sygehus, Holbæk og Odsherred kommune. Vi har en god lokalforening, hvor vi prøver at hjælpe hinanden og har et godt samspil med hyggelige stunder. Vi vil rigtig gerne være SYNLIGE, OPLYSENDE og FOREBYGGENDE.

Læs mere her om vores nyeste tiltag.
Lokalforeningen for Holbæk & Odsherred