Formanden orienterer

Formanden orienterer

Hjernesagen Holbæk / Odsherred. En rigtig god lokalforening, hvor vi prøver at være med til udvikle forskellige ting på HJERNESKADEOMRÅDET. Vi har et godt samarbejde med Region Sjælland – Holbæk Sygehus, Holbæk og Odsherred kommuner.
Vi har en god lokalforening, hvor vi prøver at hjælpe hinanden og har et godt samspil med hygge. Vi vil rigtig gerne være SYNLIGE, OPLYSENDE og FOREBYGGENDE – efterfølgende lidt om de nye tiltag.

HOLBÆK SYGEHUS
Vi kommer stadig på Holbæk Sygehus hver 14, dag; men nu kun på afd. 03 – 3. Aftalen er blevet at afd. 03 – 4 kan kontakte os, hvis der er patienter, der ønsker samtale. Begge afd. har vort materiale. Patienternes indlæggelses tid er nu reduceret, og patientforløbet bliver hurtigere – ( vi er nogen, der mener nu må det ikke gå hurtigere ). Det er blevet en større opgave at orientere / vejlede om HJERNESAGENS arbejde og hvordan den ramte og pårørende stadig kan få et værdigt liv. En glædelig nyhed – overlæge Per Christoffersen fortsætter sin ansættelse på Holbæk Sygehus 2 – 3 dage om ugen. En stor gevinst for patienter og pårørende samt ” alle os ”, der er så heldige at kende Per godt.

PATIENT og PÅRØRENDE RÅD fortsætter arbejdet, som er meget bred både med drøftelse af patientforløb, samt den praktiske indretning på sygehuset. Aktuelt ses på klapsæder i elevatorer, parkeringsforhold og nye stole i fællesarealerne.

Præhospital dag 2016 overvejes i skrivende stund.

PATIENT INDDRAGELSESUDVALG i Region Sjælland- vi er en del ”brugere ” som kommenterer og er med til at sætte dagsorden i Regionen på Sundhedsområdet.

HOLBÆK KOMMUNE.
Hjerneskadeområdet er opprioriteret, hvor Annette Løje Christiansen blev fastansat som Hjerneskadekoordinator. Der er fokus på ALLE Hjerneskadede uanset alder også ramte over 60 år. Endvidere ekstra opmærksomhed på borgere , som har brug for jobtræning. Der er ansat 2 ergoterapeuter mere til denne opgave – se (tilbud i aktivitet plan 7. april 2016. )
Handicaprådet har været særdeles aktivt og udfarende ang. borgere på bo institutioner. Vi drøfter aktuelle problemstillinger MEGET seriøst.

AFTENSKOLE for senhjerneskadede som bliver om dagen. Der er bevilget 200 lektioner, som planlægges fra januar 2016. Tanken er at starte i det små og lade den ” vokse ”. TORBEN PRÆST er tovholder.

CAFE` ORDNING. Tilbud for ramte til et trygt ophold af kortere varighed (timer ), hvor der er ansat personale som hjælpere. Er i støbeskeen; og der skulle være gode muligheder for at blive ført ud i livet i 2016.

ODSHERRED KOMMUNE.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Hjerneskadekoordinator Signe Vinter Mølgård. Patientkurser i Odsherred har sammen med Holbæk og Kalundborg været rigtig givende. Vi har tilbud om lokale på Sundhedscenteret i Nykøbing – mål i 2016!!! Sejrsbo -center med midlertidige pladser er yders velfungerende, høj kvalitet og afslappet for borgerne uden slutdato for udskrivelse.

Kalender

Formanden orienterer

Hjernesagen Holbæk / Odsherred. En rigtig god lokalforening, hvor vi prøver at være med til udvikle forskellige ting på HJERNESKADEOMRÅDET. Vi har et godt samarbejde med Region Sjælland - Holbæk Sygehus, Holbæk og Odsherred kommune. Vi har en god lokalforening, hvor vi prøver at hjælpe hinanden og har et godt samspil med hyggelige stunder. Vi vil rigtig gerne være SYNLIGE, OPLYSENDE og FOREBYGGENDE.

Læs mere her om vores nyeste tiltag.
Lokalforeningen for Holbæk & Odsherred